Hünär-tehniki bilimi edaralary

AHAL WELAÝATYNYŇ TEJEN ETRAP HÄKIMLIGINIŇ 2-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
AHAL WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ 4-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
MARY WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ MURGAP ETRABYNDAKY HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
SEÝDINIŇ NEBITI GAÝTADAN IŞLEÝÄN ZAWODYNYŇ 15-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
HALAÇ ETRAP HÄKIMLIGINIŇ HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY ETRAP HÄKIMLIGINIŇ GARAMAGYNDAKY 4-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
TÜRKMENISTANYŇ OBA HOJALYK WE DAŞKY GURŞAWY GORAMAK MINISTRLIGINIŇ DAŞOGUZ WELAÝAT OBA HOJALYK ÖNÜMÇILIK BIRLEŞIGINIŇ DAŞOGUZ ŞÄHERINDÄKI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
TÜRKMENISTANYŇ OBA HOJALYK WE DAŞKY GURŞAWY GORAMAK MINISTRLIGINIŇ BALKAN WELAÝAT OBA HOJALYK ÖNÜMÇILIK BIRLEŞIGINIŇ BEREKET ŞÄHERINDÄKI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
AHAL WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ 6-NJY HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
TÜRKMENISTANYŇ TELEKOMMUNIKASIÝALAR WE INFORMATIKA INSTITUTYNYŇ INFOKOMMUNIKASIÝA HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
MARY WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ ÝOLÖTEN ETRABYNDAKY HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
MARY WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ BAÝRAMALY ŞÄHERINDÄKI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
MARY WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ MARY ETRABYNDAKY HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
MARY WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ SAKARÇÄGE ETRABYNDAKY HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
TÜRKMENISTANYŇ OBA HOJALYK WE DAŞKY GURŞAWY GORAMAK MINISTRLIGINIŇ MARY WELAÝAT OBA HOJALYK ÖNÜMÇILIK BIRLEŞIGINIŇ BAÝRAMALY ETRABYNDAKY HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
TÜRKMENISTANYŇ OBA HOJALYK WE DAŞKY GURŞAWY GORAMAK MINISTRLIGINIŇ S.A. NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINIŇ TAGTABAZAR ETRABYNDAKY HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
TÜRKMENISTANYŇ ENERGETIKA MINISTRLIGINIŇ MARY ŞÄHERINDÄKI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ ÝANYNDAKY ULAG WE KOMMUNIKASIÝALAR AGENTLIGINIŇ “TÜRKMENDEMIRÝOLLARY” AGENTLIGINIŇ TÜRKMENABAT ŞÄHERINDÄKI DEMIR ÝOL HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
KERKI ETRAP HÄKIMLIGINIŇ HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
TÜRKMENISTANYŇ OBA HOJALYK WE DAŞKY GURŞAWY GORAMAK MINISTRLIGINIŇ MARY WELAÝAT OBA HOJALYK ÖNÜMÇILIK BIRLEŞIGINIŇ MARY ŞÄHERINDÄKI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
GARAGUM ETRAP HÄKIMLIGINIŇ GARAMAGYNDAKY 2-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
TÜRKMENABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ TÜRKMENISTANYŇ GAHRYMANY GURBANSOLTAN EJE ADYNDAKY 1-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
TÜRKMENISTANYŇ OBA HOJALYK WE DAŞKY GURŞAWY GORAMAK MINISTRLIGINIŇ LEBAP WELAÝAT OBA HOJALYK ÖNÜMÇILIK BIRLEŞIGINIŇ SAÝAT ETRABYNDAKY HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
DARGANATA ETRAP HÄKIMLIGINIŇ 11-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK WE BINAGÄRLIK MINISTRLIGINIŇ TÜRKMENABAT GURLUŞYK HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
BOLDUMSAZ ETRAP HÄKIMLIGINIŇ GARAMAGYNDAKY 9-NJY HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ETRAP HÄKIMLIGINIŇ 8-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
SAÝAT ETRAP HÄKIMLIGINIŇ HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
HALAÇ ETRAP HÄKIMLIGINIŇ 5-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
HOJAMBAZ ETRAP HÄKIMLIGINIŇ HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
GURBANSOLTAN EJE ADYNDAKY ETRAP HÄKIMLIGINIŇ 7-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
DÖWLETLI ETRAP HÄKIMLIGINIŇ HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
KÖNEÜRGENÇ ETRAP HÄKIMLIGINIŇ GARAMAGYNDAKY 6-NJY HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
DÄNEW ETRAP HÄKIMLIGINIŇ 1-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
GÖROGLY ETRAP HÄKIMLIGINIŇ GARAMAGYNDAKY 5-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
TÜRKMENABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ 2-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
GARLYK KALIÝ DAG-MAGDAN TOPLUMYNYŇ MAGDANLY ŞÄHERINDÄKI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
TÜRKMENISTANYŇ OBA HOJALYK WE DAŞKY GURŞAWY GORAMAK MINISTRLIGINIŇ “DAŞOGUZPAGTA” ÖNÜMÇILIK BIRLEŞIGINIŇ AKDEPE ETRABYNDAKY HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
TÜRKMENABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ 3-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
GUBADAG ETRAP HÄKIMLIGINIŇ GARAMAGYNDAKY 3-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ GARAMAGYNDAKY 2-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
Hazar şäher häkimliginiň 1-nji hünär-tehniki okuw mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ OBA HOJALYK WE DAŞKY GURŞAWY GORAMAK MINISTRLIGINIŇ BALKAN WELAÝAT OBA HOJALYK ÖNÜMÇILIK BIRLEŞIGINIŇ SERDAR ETRABYNDAKY HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
Gumdag şäher häkimliginiň 1-nji hünär-tehniki okuw mekdebi
TÜRKMENBAŞYDAKY NEBITI GAÝTADAN IŞLEÝÄN ZAWODLAR TOPLUMYNYŇ HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
BALKAN WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ SERDAR ŞÄHERINDÄKI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
TÜRKMENISTANYŇ OBA HOJALYK WE DAŞKY GURŞAWY GORAMAK MINISTRLIGINIŇ AHAL WELAÝAT OBA HOJALYK ÖNÜMÇILIK BIRLEŞIGINIŇ BÄHERDEN ETRABYNDAKY HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
AHAL WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ 5-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
AHAL WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ 7-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ 6-NJY HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ 4-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ GARAMAGYNDAKY 1-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
AHAL WELAÝATYNYŇ KAKA ETRAP HÄKIMLIGINIŇ 1-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA WE DAŞARY YKDYSADY ARAGATNAŞYKLAR MINISTRLIGINIŇ SÖWDA HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
AHAL WELAÝAT OBA HOJALYK ÖNÜMÇILIK BIRLEŞIGINIŇ TEJEN ŞÄHERINDÄKI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
Türkmenistanyň telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hünär-tehniki okuw mekdebi
BALKANABAT NEBITÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBINIŇ 2-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
AHAL WELAÝATYNYŇ SARAHS ETRAP HÄKIMLIGINIŇ 3-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ 8-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI
TÜRKMENGALA ETRAP HÄKIMLIGINIŇ HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI