Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy

Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy öz web saýtynda daşary ýurtlulary 2022-nji ýylda ýurduň ýokary okuw mekdeplerinde talyp haky bilen okatmak üçin resminamalaryň kabul edilip başlanandygyny habar berýär.

  • «Talyp-alym» (aspirantura)
  • «Talyp» (bakalawr)
  • «Tehnologiýa kolležiniň talyby» (tehniki hünär bilimi)
  • «Ýöriteleşdirilen bilim kolležiniň talyby» (hünär okuw mekdebiniň derejesi)

Ilçihananyň web saýty arkaly her ugur boýunça doly maglumatlar berilýär.