Resminama

Türkmenistanyň Kanuny Bilim hakynda (rejelenen görnüşi)

ýüklemek

Döwlet mekdebe çenli çagalar edaralary hakynda düzgünnama

ýüklemek

Döwlet umumybilim edaralary hakynda düzgünnama

ýüklemek

Döwlet hünär-tehniki bilim edaralary hakynda düzgünnama

ýüklemek

Döwlet orta hünär bilim edaralary hakynda düzgünnama

ýüklemek

Döwlet ýokary hünär bilim edaralary hakynda düzgünnama

ýüklemek

Daşary ýurt diplomynyň Türkmenistanda ykrar edilmegi üçin zerur resminamalaryň sanawy

ýüklemek

Türkmenistanda maglumat howpsuzlygy boýunça “Kiberbäsleşik” çäresini geçirmegiň düzgünnamasy

ýüklemek

Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt döwletleriniň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde okamagynyň tertibi hakynda düzgünnama

ýüklemek

Daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde okamagynyň tertibi hakynda düzgünnama

ýüklemek