S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

Aşgabat ş,.Görogly köçesiniň 43-nji jaýy, (99312) 34-01-84

 

 


S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde 26 sany hünär boýunça hünärmenler taýýarlanylýar:

 

Agronomçylyk fakulteti

1. Agronomçylyk

2. Oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy

3. Bagbançylyk, miweçilik we gök ekerançylyk

Agroekologiýa fakulteti

1. Tokaý we seýil bag hojalygy

2. Agrohimiýa we topragy öwreniş

3. Ösümlikleri goramak

4. Ýüpekçilik

Oba hojalygynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy fakulteti

1. Oba hojalygynyň ykdysadyýeti

2. Oba hojalygynda buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit

3. Oba hojalygynda maglumat ulgamlary

Weterinar lukmançylygy fakulteti

1. Weterinar lukmançylygy

2. Maldarçylyk

3. Atçylyk

Dokma önümçiligi fakulteti

1. Tebigy süýümleri egirmek

2. Tikinçilik önümçiliginiň tehnologiýasy

3. Mata önümçiligi

4. Pagtanyň ilkinji işlenilişi

Oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek fakulteti

1. Et-süýt önümlerini gaýtadan işlemek

2. Dänäni gaýtadan işlemek

3. Ösümlik ýagyny öndürmek

4. Miwe-gök önümlerini gaýtadan işlemek

Oba hojalygynyň mehanizasiýasy fakulteti

1. Oba hojalygyny mehanizmleşdirmek

2. Melioratiw işlerini mehanizmleşdirmek

3. Oba hojalygy (inžener-mugallymlary taýýarlamak)

Gidromeliorasiýa fakulteti

1. Gidromeliorasiýa

2. Ýer gurluşygy we kadastry