Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti

Aşgabat ş,. Arçabil şaýoly, 18-nji jaýy, (99312) 48-98-51


Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde 10 sany hünär boýunça hünärmenler taýýarlanylýar:

 

Kesel bejeriş fakulteti

1. Bejeriş işi;

2. Saglygy dikeldiş we adaty däl lukmançylygy;

3. Lukmançylyk-durmuş goragy işi

Pediatriýa fakulteti

1.Pediatriýa

Keselleriň öňüni alyş fakulteti

1. Saglygy goraýyş-öňüni alyş işi

Farmasewtika fakulteti

1. Farmasiýa

Sport lukmançylygy fakulteti

1. Sport lukmançylygy

Harby lukmançylyk fakulteti

1. Bejeriş-öňüni alyş işi;

2.Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek işi