Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty

Türkmenabat ş., Şabende köç., 7, (993422) 3-65-87

 

 


Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda 12 sany hünär boýunça hünärmenler taýýarlanylýar:

 

Türkmen dili we edebiýaty fakulteti

1. Türkmen dili we edebiýaty

Daşary ýurt dilleri we edebiýaty fakulteti

1. Rus dili we edebiýaty

2. Iňlis dili we edebiýaty

3. Hytaý dili we edebiýaty

Tebigat bilimleri we edebiýaty fakulteti

1. Matematika

2. Fizika

3. Himiýa

4. Geografiýa

5. Biologiýa

Ynsanperwer-durmuş bilimleri fakulteti

1. Başlangyç bilimiň mugallymçylygy we psihologiýasy

2. Mekdebe çenli bilim we terbiýe

3. Taryh

Hünär derejesini ýokarlandyryş fakulteti