Türkmen döwlet medeniýet instituty

Aşgabat ş., 1945 (10 ýyl Abadançylyk) köçesi, 114

 

 


Türkmen döwlet medeniýet institutynda hünärmenleri şu hünarler boýunça taýýarlanylýar:

 

Teatr sungaty fakulteti

1. Drama we kino aktýory

2. Aktýorçylyk sungaty

3.Estrada we sirk oýunlarynyň artisti

4.Sirk sungaty

5.Gurjak teatrynyň aktýory

6.Grim

7.Teatry öwreniş we dramaturgiýa

8.Dramaturgiýa

9.Telewideniýe režissurasy

10.Ses režissurasy

11.Drama režissurasy

12.Telegepleşikleri guramak we alyp barmak

13.Telekinooperatorçylyk

14.Kino režissurasy

15.Yşyk bilen bezemek

Medeni miras fakulteti

1. Milli tans toparyny guramak we dolandyrmak

2. Höwesjeň aýdym saz toparyny guramak we dolandyrmak

3. Folklor toparyny guramak we dolandyrmak

4.Medeni-köpçülik çärelerini guramak we goýmak

5.Medeniýeti öwreniş

Kitaphanaçylyk fakulteti

1. Kitaphana işini guramak

2. Iş kagyzlarynyň dolanşygyny guramak we arhiw işi

3. Iş dolandyryş we arhiw işi

4. Muzeý işini guramak

5. Muzeologiýa, medeni we tebigy miras ýadygärliklerini goramak

6. Muzeý işi we medeni ýadygärlikleri goramak

7. Arheologiýa

8. Taryhy –etnografiki gymmatlyklary rejelemek

9. Taryhy medeni ýadygärlikleri rejelemek we dikletmek

10.Ylmyň we tehnikanyň maglumatlar bilen üpjünçiligi

11. Ylmyň we tehnikanyň maglumat üpjünçiligi

12.Ykdysadyýet we dolandyryş (medeniýet ulgamynda)

Syýahatçylyk fakulteti

1. Syýahatçylyk işewürligi

2. Myhmanhana işewürligi