Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

Aşgabat ş., Galkynyş köçesi 25, (99312) 22-69-63

 

 


Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

 

Halkara gatnaşyklary fakulteti

1.Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa

Halkara hukugy fakulteti

1.Halkara hukugy hünäri

Salgytlar we salgyt salmak fakulteti

1. Salgytlar we salgyt salmak

2.Ätiýaçlandyryş işi

Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti

1.Halkara ykdysady gatnaşyklary hünäri

Halkara žurnalistikasy fakulteti

1.Halkara žurnalistikasy hünäri